Kwaliteit

Sonsbeek School of Management is opgericht door De Netherlands Business Academy, aanbieder van Hbo-, Post-Hbo en Masteropleidingen. Sonsbeek School Of Management is een opleidingsinstituut dat een aantal unieke programma’s aanbiedt op Bachelor- en Master-niveau, gericht op specifieke marktsegmenten waarbij het bedrijfsleven intensief is betrokken. Deze kwaliteit wordt op meerdere manieren gerealiseerd.

NVAO accreditatie en CROHO registratie
Al onze opleidingen worden door Netherlands Business Academy ter accreditatie aangeboden aan de NVAO, Nederlands-Vlaamse accreditatie organisatie. De HBO Bedrijfskunde en verschillende Masteropleidingen, waaronder de Master Finance & Control (MSc) en Master of Business Administration (MBA) zijn inmiddels NVAO geaccrediteerd. Deze opleidingen zijn geregistreerd in het CROHO, het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs van het ministerie van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W).

Kwaliteit van het onderwijs
De kwaliteit van de  erkende opleidingen wordt gewaarborgd via de Wet op Onderwijs Toezicht (WOT) en de inspectie van het onderwijs. De Hbo-opleiding Bedrijfskunde en de Masteropleiding Master of Business Administration (MBA) zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

De Netherlands Business Academy  hanteert een klachtenregeling. Daarnaast is op de erkende opleidingen van Netherlands Business Academy een Onderwijs- en Examenregeling (OER) van toepassing. De klachtenregeling en de Onderwijs- en Examenregeling wordt voor aanvang van de opleiding aan de studenten verstrekt. Beide regelingen zijn ook op te vragen via de onderwijsadministratie.