HBO Luxury Brand Management
brochure

De luxe-industrie is in de afgelopen 10 jaar in omvang verdubbeld, mede als gevolg van een toenemende wereldwijde aanwezigheid van luxe merken. Traditioneel wordt de sector in verband gebracht met Europa en in het bijzonder Frankrijk, maar de luxe merken breiden zich ook uit naar de markten van de zich snel ontwikkelende BRICS-economieën.

Azië in het algemeen, en China in het bijzonder, wordt nu erkend als de grootste potentiële markt voor luxe goederen. Recente verkoopcijfers van luxe merken tonen duidelijk het potentieel aan van de Aziatische markt. Vanwege de groeipotentie van de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) zijn luxe merken zich hier nadrukkelijk op gaan richten. Deze groeipotentie geeft een duidelijke indicatie van de goede vooruitzichten voor de luxury goods industrie.

Het managen van bedrijven die actief zijn in de luxe-industrie vereist bijzondere en gespecialiseerde vaardigheden en kennis van de managers. Deze vaardigheden en kennis worden in de meeste gevallen niet gedekt door de traditionele algemeen management programma’s op hogescholen en universiteiten. Luxe merken hebben dringend behoefte een nieuw type manager, die in staat is zowel het bedrijfsmatige beheer, de innovatie en de creatieve processen te integreren. Het doel van het programma is ervoor te zorgen dat de deelnemers een globale visie van de luxe sector ontwikkelen, naast een aantal stevige marketing en leidinggevende vaardigheden en het vermogen om te gaan met innovatie en creativiteit.

Heb jij een internationale mindset, een specifieke interesse voor het werken in de detailhandel van luxe goederen (auto’s, mode & accessoires en horloges & sieraden) en een interesse voor het verwerven van expertise in leiding geven, ondernemen en marketing in de luxury goods industrie?

Ben je een sales georiënteerde student met als doel een internationale carrière in de distributie van luxe goederen en/of het opzetten van een bedrijf in de luxury goods industrie?

Dan is de bachelor opleiding Luxury Goods Management de juiste keuze voor jou!

Algemeen

Het HBO programma Luxury Brand Management is een brede opleiding wat betreft inhoud en didactische werkvormen. De eerste 11 trimesters (blokken) worden voornamelijk op school verzorgd. Een belangrijk onderdeel van deze trimesters vormt het (real-life) project dat per blok een specifiek aspect van (international) business belicht. Natuurlijk zijn alle lessen in het Engels. De opleiding biedt grote mogelijkheden als je ambitieus bent en wilt excelleren.

Eerste jaar Luxury Brand Management

In het eerste jaar maak je kennis met de internationale markt vanuit het perspectief van de internationale marketeer, de internationale manager en de internationale communicatiemanager; altijd met een focus op de klant, producent/dienstverlener en de handel. Ook vormen algemene managementvaardigheden en communicatieve vaardigheden  een belangrijk onderdeel van het programma. In alle blokken participeer je in een (real-life) project waaraan de verschillende modules en trainingen een bijdrage leveren. In deze projecten zul je veel leren over samenwerken in een internationale omgeving.

Tweede jaar Luxury Brand Management

In het tweede jaar werk je aan operationele vaardigheden en leer je bedrijfsproblemen vanuit een tactisch perspectief te benaderen. Hiertoe benader je de internationale markt onder andere vanuit het perspectief van de financieel manager, de export manager en de luxury goods retail manager. Ook participeer je ieder blok in een project. Dit project loopt drie blokken en betreft het opzetten van een echt bedrijf. Je eindigt dit jaar met een stage van 10 weken. In samenspraak met je personal coach geef je een individuele invulling aan het lesprogramma.

Derde jaar Luxury Brand Management

Het derde jaar is gericht op de strategische benadering van bedrijfsmatige vraagstukken. Je benadert de markt vanuit het gezichtspunt van de brand manager, de marktonderzoeker, de luxury goods product manager en de management consultant. Daarnaast besteed je tijd aan een (integraal) haalbaarheidsonderzoek. Je sluit het jaar af met een (internationale) stage van 10 weken.

Vierde jaar Luxury Brand Management

Het vierde jaar start met een 10-weekse minor (study abroad). Daarna start je met een (internationale) 16-weekse stage gevolgd door een afstudeeronderzoek.

De stage

Gedurende de bovengenoemde stageperiode loop je stage bij een internationaal bedrijf. Deze bedrijfsstage vormt een verplicht onderdeel van het Luxury Brand Management studie programma. De ervaring leert dat de stage een ideale opstap is naar een internationale business carrière. Veel van onze studenten wordt een baan aangeboden gedurende hun stage.

De dissertatie (afstudeeronderzoek)

Het afstudeeronderzoek vormt het hoogtepunt van jouw studie. Je adviseert een internationaal opererende organisatie over een probleem die zij ervaren of een kans die ze willen onderzoeken. Je werkt binnen een theoretisch kader en doet onderzoek binnen de organisatie om uiteindelijk een goed advies te geven. Gebruik makend van de kennis, vaardigheden en ervaring die je de afgelopen drie en een half jaar hebt opgedaan, wordt van je verwacht dat je onderzoek verricht, gegevens analyseert en concrete aanbevelingen doet om het bedrijfsprobleem op te lossen.

BLOKKEN SYSTEEM LB&M