MBA Games industrie
brochureinschrijven

Om succesvol te zijn in de games industrie is naast creativiteit en een passie voor games ook zakelijk inzicht nodig. Dit is noodzakelijk om te kunnen overleven in een markt waar dagelijks nieuwe games worden ontwikkeld en uitgegeven.

Wanneer, waar en hoe zijn allemaal vragen die beantwoord dienen te worden voordat een game uitgegeven kan worden. Financiële, commerciële en juridische kennis zijn een voorwaarde om deze vragen te beantwoorden. Door de techniek is het mogelijk om een game uit te geven in verschillende landen. Dit betekent dat er ook internationaal gewerkt en gedacht dient te worden. Hoe ga je om met de culturele verschillen en wetgeving in de diverse landen? Welke strategie volg je en welk business model moet er gehanteerd worden?

Door het volgen van een MBA-opleiding die speciaal is ontwikkeld voor de games industrie wordt er inzicht gekregen, maar worden er ook vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om te werken in een internationale omgeving, een bedrijf op te zetten en te leiden.

Na het succesvol afronden van deze opleiding zal de deelnemer over de kennis en vaardigheden beschikken om een succesvol game bedrijf te leiden of op te richten.

Algemeen
Het NVAO Geaccrediteerde MBA-programma Applied Games Management is een brede opleiding wat betreft inhoud en didactische werkvormen. De blokken worden voornamelijk op school verzorgd. De opleiding biedt grote mogelijkheden als je ambitieus bent en wilt excelleren.

Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching
• Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching
• Academisch Schrijven

Blok 1: Strategy & Policy
• Strategie & Beleid
• Sales- & Accountmanagement

Blok 2: Interne Beheersing
• Finance & Management Control
• Operations Management & Kwaliteit
• Human Resources Management
• Project Management
• Information Management

Blok 3: Leadership & Coaching
• Leadership
• Verandermanagement
• Ethiek

Blok 4: Thesis
• Methoden & Technieken van Onderzoek