Praktische informatie

 

Studiekosten
De opleidingskosten bedragen € 13.500,- per jaar (exclusief lesmateriaal, reis- en verblijfskosten). Deze kosten zijn exclusief lesmateriaal en studieboeken (gemiddeld a € 650,- per jaar).

Lestijden
De lestijden zijn opgebouwd uit dagdelen van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:00 uur. Een lesweek bestaat uit 9 dagdelen les en/of begeleide projecten en 1 dagdeel vrij/zelfstudie. Dit betekent dat een lesweek (minimaal) 27 klokuren telt. Daarnaast bestaat van 16:00 uur tot 17:00 uur de mogelijkheid van (begeleide) zelfstudie of tentamen voorbereiding.

Vakanties
Het studiejaar wordt onderbroken door vakanties. De perioden zijn in principe als volgt: 1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie en 2-6 weken zomervakantie (afhankelijk van de stageperiode).

Tentamens en toetsing
Per trimester zijn er twee tentamenmomenten te weten de tentamenweek in week 8 en de hertentamenweek in de vierde week van het volgende lesblok. Daarnaast is er een vaste hertentamenperiode in (de laatste weken van) augustus.

Verlengde inschrijving
Als je aan het einde van de opleiding nog niet alle examenonderdelen hebt afgerond, zul je gebruik moeten maken van een verlengde inschrijving. Met een verlengde inschrijving heb je het recht om gedurende het betreffende blok (trimester) (her)tentamens af te leggen, opdrachten af te ronden, stage te lopen en af te studeren. Een verlengde inschrijving kost € 625,– per vak, per trimester. Wil je alleen een hertentamen afleggen zonder bijles, dan betaal je € 250,- per vak. Een verlengde inschrijving voor alleen stage en afstuderen (dus geen hertentamens) kost € 250,- per maand.

Elektronische leeromgeving
Via academy.sosom.nl ondersteunt Sonsbeek School of Management de student optimaal; het studieplatform, E-learning, nieuws, studiegidsen enzovoorts vormen een prima hulp bij je studieplanning. Op de vestigingen van Sonsbeek School of Management kun je tevens werken op het draadloze netwerk. Daarnaast kun je ook vanuit thuis werken op het netwerk van Sonsbeek School of Management.