Studiereizen

Veel studenten uit het eerste en tweede jaar van onze diverse opleidingen nemen deel aan een van onze studiereizen. Waardevol en leuk! Bij elke studierichting behoort een gevarieerde studiereis naar een bestemming in het buitenland. Bedrijfsbezoeken, excursies en andere educatieve programmaonderdelen worden afgewisseld met de mogelijkheid om de verschillen (of overeenkomsten) in cultuur, organisatie en ondernemerschap in je op te nemen.

Introductiereis
Voordat het eerste trimester wordt afgesloten, gaan we op een buitenlandse introductiereis. Het doel van deze reis is niet alleen je medestudenten en klasgenoten, maar ook JEZELF beter te leren kennen. Tijdens de introductiereis vormen de elementen ‘Education’, ‘Pleasure’, ‘Business’ en ‘Sight seeing’ de leidraad voor het programma. Naast de nodige inspanning is er dus ook meer dan genoeg ruimte voor ontspanning tijdens deze studiereis.

China trip
De laatste twee blokken van het jaar (20 weken) staan gereserveerd voor de buitenlandse reis en de praktijkstage. Tijdens de buitenlandse reis worden diverse bedrijven bezocht die voor jouw studierichting interessant zijn. Naast het bezoeken van allerlei culturele trekpleisters krijgen we les in cultuur door docenten in het land waar we verblijven. door jezelf onder te dompelen worden vele gewoonten en gebruiken in de grootse groeimarkten van de wereld ineens duidelijk. Zo staat voor het collegejaar 2016-2017 een studiereis van ongeveer twee weken naar China gepland. De goede contacten in China – als ook de indrukwekkende economische en culturele ontwikkelingen – maken de reis tot een geweldige ervaring die je absoluut niet mag missen!