Projectmanagement, voor serious gaming ontwikkeling en implementatie

Download de brochure

Gedurende deze vierdaagse leergang ontwikkel je je tot een professionele manager van (serious) game projecten. Alle aspecten van projectmanagement komen aan de orde, van SCRUM tot stakeholdermanagement en de uiteindelijke uitrol van het project.

Dag 1

 • Inleiding en overzicht van de leergang
  Inleiding over het doel van de cursus. Overzicht van het programma, bespreken van de syllabus en de procedures rond de (schriftelijke) opdrachten.
 • Introductie projectmanagement
  • Het waarom van projectmanagement en programmamanagement.
  • Overzicht verschillende projectmanagementmethoden
 • SCRUM/Agile projectmangement
  Principes van SCRUM. De rol van de (delegated) product owner en de SCRUM master. Het belang van de daily standup en de retrospective, en hoe je hier het meeste uit kan halen.

Dag 2

 • ROI
  De businesscase voor de opdrachtgever, de ROI (Return On Investment): materieel en immaterieel. De value proposition die je biedt.
 • Stakeholder management
  Het sturen van de verwachtingen van de opdrachtgever, verwachtingen management, het verkrijgen van buy in bij de opdrachtgever.

Dag 3

 • Geschiedenis van gaming en Serious Gaming (& Gamificatie)
  Een overzicht van games om meer inzicht te krijgen waarom mensen zo graag gamen/spelen.
 • (Succesvolle) cases van Serious Gaming
  Voorbeelden van het inzetten van Serious Gaming en Gamificatie. Playful Learning.

Dag 4

 • Verandertrajecten
  De theorie van het in gang zetten en begeleiden van verandertrajecten.
 • Implementatie/uitrol
  Het begeleiden van het introduceren van de serious game in de organisatie van de opdrachtgever.
 • Marketing/Conversie
  Wat kan je doen om het aantal (tevreden) spelers van serious game zo hoog mogelijk te krijgen?

Certificering

Deze module maakt deel uit van de NVAO geaccrediteerde MBA opleiding van Netherlands Business Academy.

flickr photo by Joel Bedford https://flickr.com/photos/jalex_photo/2102264370 shared under a Creative Commons (BY-ND) license