Luxury Brand Management
brochureinschrijven

De opleiding is opgezet voor bedrijven die geloven in de uniciteit van hun merk en producten. Bedrijven in de markt van luxury en premium producten gaan primair voor kwaliteit en het overbrengen van beleving. Het is een belangrijk proces om de medewerkers in de organisatie hier volledig van te doordringen. De kleur van het bedrijf moet in de aderen van de medewerkers stromen. Voor het management is dit dus nog sterker, zij zijn er verantwoordelijk voor om dit intern en extern uit te dragen. Het dilemma is dan vaak om dit toch in lijn te brengen met een gezonde bedrijfsvoering. Bottom line moeten de resultaten worden gehaald.

Een aanvullend probleem is dan ook nog vaak dat de kwaliteitsimpulsen en innovatie komen van specialisten en creatieve geesten. Hoe zorgt de organisatie dat hier voldoende ruimte voor is zonder dat dit ten koste gaat van de bedrijfsvoering en de resultaten?

Om invulling te kunnen geven aan een meer bedrijfsmatige aanpak van de sector is er behoefte aan aanvullende kennis op een aantal bedrijfskundige vakgebieden. De MBA is als algemene opleiding voor managers hier bij uitstek voor geschikt. Er is gekozen voor inhoudelijke aansluiting bij erkende opleidingen op dit gebied zoals de Master in Luxury Management van Milaan (MIP) en Reims (RMS). Om hier invulling aan te even worden niet alleen onderdelen van de MBA specifiek ingekleurd (denk aan business casus, papers en praktijkvoorbeelden), maar ook een aantal elementen toegevoegd.

De uniciteit van de opleiding ligt op het snijvlak van Merk (branding) en Leiderschap gebaseerd op een goede brede fundamentele kennis over de verschillende beleidsgebieden van een organisatie. Dat is de Noord-Europese aanpak. Luxury en Luxurybeleving gecombineerd met nuchtere managementfocus. Daarnaast wordt in de branding de beleving van de Noord-Europeaan centraal gesteld. Wat zijn de marktverschillen, waar denkt een Noord-Europeaan anders dan een Zuid-Europeaan?

Blok 1: Strategy & policy

In dit blok wordt de organisatie beschouwd in de context van de markt en overige stakeholders. Naast algemene theoretische concepten op het vakgebied wordt vooral gekeken naar vragen die direct raken aan de bovengenoemde thema’s. Gericht op bedrijven die hun identiteit en merkbeleving centraal stellen. Hierbij is de uitwisseling tussen de deelnemers van de diverse bedrijven van grote toegevoegde waarde (Heineken ontmoet Louis Vuitton). Daarbij wordt vanuit de theoretische thema’s gefocust op vragen als:

• Begrijpen (intellectueel) en voelen (emotioneel) hoe merken bouwen werkt

• Hoe roep ik merkbeleving tot leven bij mijn klanten hoe bewaak ik dat (dus niet alleen communication & promotion)?

• Wat zijn de juiste markten? etc..

• Hoe bescherm mijn merk?

• Cultuur en cultuurverschillen

Onderdeel specifieke onderwerpen:

• Strategie & beleid General Management

• Overview of luxury markets

• Channel management

• Origin & characteristics

• Marketing & sales Luxury brand & brand management

• Consumer in global markets

• Territorial market & marketing

• Hospitality management

• Retail & sales

• Customer relationship

• Communication Communication & promotion

• Law Brand protection

• Intellectual property & patent management

Blok 2: Interne beheersing

Hoewel de kern van de functie van de manager bestaat uit de traditionele functies van operationeel management en de daarbij behorende ondersteunende functies, vraagt dit marktsegment om een specifieke aanpak. Vanuit de aangegeven filosofie wordt dan ook onder andere gekeken naar thema’s als:

• Hoe verhoog ik het rendement en de waardegroei van mijn merk?

• Hoe richt ik mijn organisatie zo in dat alle instrumenten de beleving van het merk representeren, inspireren en bewaken

• Sturen en controleren van de essenties van het merk

Onderdeel specifieke onderwerpen:

• Finance Accounting & corporate finance

• Economy of status goods

• Managing value creation

• Operations Management Real estate

• Production & collection

• Supply chain & purchasing

• Kwaliteit Sustainability development & luxury

• Integrated Quality Management

• Human Resources Management Organization & HRM

• Talent management

• Management Information Systems Information management

• ICT & ERP systems

Blok 3: Leadership

Juist in leadership draagt de manager de filosofie van de organisatie en het merk uit. Hierbij is er verschil in corporate leadership (zowel naar binnen als naar buiten), en personal leadership (het directe aansturen van medewerkers). Er mag geen verschil zijn in de beleving. Wat naar buiten wordt uitgedragen moet van binnen worden gevoeld en beleden. We kijken daarbij onder andere naar:

• Ben ik een drager van het DNA van het merk in mijn gedrag als leider?

• Hoe roep ik merkbeleving tot leven bij mijn medewerkers (internal branding)?

• Hoe koester ik de essentie van mijn merk en creëer een voortdurende bron van creativiteit in mijn organisatie zodat ik op lange termijn onderscheidend blijf?

Onderdeel specifieke onderwerpen:

• Leadership Personal leadership & personality analysis

• Corporate leadership

• Change management Principles of change management

• Change & brand protection

• Change & communication

• Communication Internal & external communication in change

• Ethiek Ethical codes & values

Blok 4: Afstuderen

Onderdeel specifieke onderwerpen

• Methoden & Technieken van onderzoek Principles of research

• Methodology in writing

• Thesis