Praktische informatie

Investering
De prijs van de opleiding is als volgt:
Admission fee en intake € 350,–

Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching: € 1.045,–
Schriftelijke communicatie en Methodologie: € 785,–
Blok 1: Strategy & Policy: € 4.235,-
Blok 2: Interne Beheersing: € 7.700,-
Blok 3: Leadership & Coaching: € 4.235,-
Integratiecolleges: € 3.500,-
Afstudeerfase: Blok 4 € 4.125,–

Studytrip: Optioneel € 3.750,–

(exclusief arrangementskosten en literatuurkosten)

Accreditatie
De MBA opleiding is NVAO geaccrediteerd. Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Netherlands Business Academy.

Toetsing
Alle blokken worden afgesloten met een tentamen en/of het schrijven van een paper. In een aantal gevallen wordt van u verwacht dat u ook de papers presenteert. In aparte colleges wordt u hierop voorbereid.

Eisen aan de vooropleiding en ervaring
Voor het volgen van deze MBA dient u een HBO/Universitair-diploma met 3 jaar relevante werkervaring te hebben. Indien u niet voldoet aan de formele instroomeisen kunt u op grond van een mondelinge toelatingstoets – welke op maat wordt gemaakt op basis van de vooropleiding – eveneens worden toegelaten tot de opleiding. U moet aantonen dat u op basis van gevolgd vakgericht onderwijs en bewezen beroepservaring minstens op HBO-niveau functioneert en over minstens 5 jaar ervaring in het vakgebied beschikt.

Literatuur
Voor alle modules wordt gebruik gemaakt van Nederlands- en Engelstalige literatuur. Alle lessen worden verzorgd in de Nederlandse taal.

Duur en studiebesteding
De totale masteropleiding bestaat uit 37 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 8 uur (exclusief het schrijven van de thesis) per week. De totale doorlooptijd van de masteropleiding bedraagt 2 tot 2,5 jaar.

Start opleiding
De opleiding start 2 keer per jaar;  in september en februari.